jakub čech

Aktuální články:


Jak pomoci studentům s výběrem vysoké školy: nevyžádané rady studenta

24. 10. 2023, časopis Školní poradenství v praxi, dostupné pro předplatitele webu Řízení školy


Spádovou turistiku drží při životě formalismus úřadů

22. 5. 2023, Tiscali.cz


Odměňování akademických pracovníků a povinnost rovného zacházení

24. 3. 2023, Právní prostor.cz, ve spoluautorství s Lucií Přenosilovou


články v periodikách:


Daně a poplatky mohou být stanoveny pouze zákonem: a co když nejsou  

článek ve sborníku Ústavní rámec vlastnictví, podnikání a sociálních práv, vydáno říjen 20203


Specifika správního řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělání a některé otázky související s právem na vzdělání v základních školách  

Rodinné listy č. 6/2023, dostupné také v ASPI


Překrývání školských obvodů – rozbor zákonnosti, komplikací a možných řešení

Právní rozhledy č. 15-16/2023, dostupné také v Beck-online, ve spoluautorství s Vojtěchem Pavlíčkem


Právní aspekty povinné školní docházky

23. 5. 2023, časopis Řízení školy, dostupné také na webu Řízení školy


Neshody rodičů na základním vzdělání dítěte: jak je řešit?

Soukromé právo č. 4/2023, dostupné také v ASPI


Rovnost a zákaz diskriminace v přístupu k základnímu vzdělání v ČR 

30. 12. 2022, Právní rozhledy č. 23-24/2022, dostupné také v Beck-online


Aktuální otázky institutu školských obvodů

29. 9. 2022, Právní rozhledy č. 18/2022, dostupné také v Beck-online

Jakub Čech 

* 14. května 2000, Prostějov

Životopis na Linkedinu

Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter